Wybór odpowiedniego modelu wyceny agencji może być decyzją, która przesądzi o sukcesie lub porażce.

Modele cenowe agencji marketingowych nie tylko determinują Twoją rentowność, ale także kształtują Twoje relacje z klientami agencji oraz ogólny wzrost biznesu.

W tym artykule zagłębiamy się w pięć dochodowych modeli cenowych dla agencji, analizując zalety i wady każdego z nich, aby dostarczyć Ci kompleksowego przeglądu wszystkich dostępnych opcji do wyboru. Poruszymy również skuteczne strategie zwiększania rentowności Twojej agencji.

Jako narzędzie do audytu SEO i raportowania, którego używa ponad 2,000 agencji cyfrowych, zbudowaliśmy relacje z agencjami z całego świata. Ponieważ regularnie współpracujemy z tysiącami agencji, poprosiliśmy założycieli czołowych agencji cyfrowych o udzielenie nam wglądu w modele cenowe, które stosują w swoich organizacjach.

Założyciele agencji i wykonawcy wyróżnieni w tym artykule

Chcielibyśmy podziękować następującym współpracownikom za ich cenne uwagi oraz za dzielenie się swoją profesjonalną wiedzą:

 • Darren Graham, Dyrektor @ 408 Media Group, Wielka Brytania
 • Ilya Moskovoy, Dyrektor Generalny @ IMPromo, Stany Zjednoczone
 • Ben Hilton, Właściciel @ Switch Jam Digital, Wielka Brytania
 • Sam Ancliff, Dyrektor Zarządzający @ RevForm, Wielka Brytania
 • Raymond Tembo, Specjalista SEO @ Comrax Group, Stany Zjednoczone
 • Simon Brisk, Współzałożyciel @ Click Intelligence, Wielka Brytania
 • Jordan Brunelle, Założyciel i Właściciel @ Brunelle Digital, Stany Zjednoczone

eksperci do artykułu

Bez względu na to, czy jesteś doświadczonym właścicielem agencji, czy zakładasz własną agencję cyfrową, ten przewodnik pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, który model wyceny agencji jest najlepszy dla Twojego biznesu.

Co to jest model cenowy agencji?

Model cenowy agencji to w zasadzie plan, który kieruje tym, jak twoja agencja nalicza opłaty za swoje usługi.

Nie chodzi tylko o przypisanie wartości w dolarach temu, co oferujesz, ale także o wyrażenie unikalnej propozycji wartości Twojej agencji dla klientów. Odpowiedni model cenowy jest zgodny z ekspertyzą Twojej agencji, złożonością zadań oraz wartością, jaką klienci uzyskują z Twoich usług. Może to znacząco wpłynąć na przychody i rentowność Twojej agencji.

co to jest unikatowa propozycja wartości

Źródło obrazu: Social Impact Architects

Pamiętaj, że nie ma tutaj uniwersalnego podejścia; najlepszy model cenowy dla twojej agencji zależy od różnych czynników, w tym od twojego rynku docelowego, oferowanych usług i celów biznesowych (więcej na ten temat później).

W poniższych sekcjach przyjrzymy się pięciu różnym modelom cenowym agencji, pomagając zrozumieć, który z nich może być najlepiej dopasowany do Twojego biznesu.

Rodzaje modeli cenowych agencji

Każdy model cenowy agencji ma swój unikalny zestaw zalet i wad, wpływających nie tylko na twoje wyniki finansowe, ale także na długoterminową zrównoważoność i skalowalność biznesu.

Omówimy następujące modele wyceny agencji:

 • Cennik agencji oparty na wartości
 • Model cennika agencji oparty na stawce godzinowej
 • Model cennika agencji oparty na projekcie
 • Model cennika agencji oparty na wynikach
 • Model cennika agencji oparty na abonamencie

Model wyceny agencji oparty na wartości

Model wyceny agencji oparty na wartości to podejście zorientowane na klienta, które dostosowuje cenę, którą pobierasz, do postrzeganej wartości, jaką Twoje usługi przynoszą Twoim klientom. Zamiast wyceny opartej na spędzonych godzinach lub wykonanych zadaniach, ten model koncentruje się na wynikach i rezultatach, które Twoja agencja może dostarczyć.

408 Media Group, cyfrowa agencja z siedzibą w Wielkiej Brytanii, stosuje model wyceny oparty na wartości. Według Darrena Grahama, dyrektora w 408 Media Group, model wyceny agencji oparty na wartości pozwala agencjom dostosować swoje opłaty do konkretnych potrzeb i celów każdego klienta, zapewniając, że otrzymają oni spersonalizowane rozwiązanie, które dostarcza wyjątkowej wartości.

"W naszym doświadczeniu, model wyceny oparty na wartości buduje zaufanie i przejrzystość, ponieważ klienci jasno rozumieją wartość, którą otrzymują w zamian za swoją inwestycję."

- Darren Graham, 408 Media Group

Darren Graham

Aby określić cenę w tym modelu, pierwszym krokiem jest głębokie zrozumienie biznesu Twojego klienta, jego celów oraz potencjalnego wpływu Twoich usług na jego sukces. Wymaga to otwartego dialogu i silnej komunikacji z klientem.

Następnie, określ wartość, jaką twoja agencja może dostarczyć. Może to być w formie zwiększenia przychodów, poprawy widoczności marki, oszczędności kosztów lub jakiejkolwiek innej metryki, która rezonuje z celami twojego klienta.

Ostatecznie, ustal swoją cenę jako procent tej wartości. Na przykład, jeśli twoja kampania marketingowa może potencjalnie wygenerować dodatkowe 100 000 dolarów dla twojego klienta, możesz pobierać 10-20% tej wartości.

Pamiętaj, kluczem do skutecznego wyceniania opartego na wartości jest demonstrowanie namacalnych korzyści, jakie Twoja agencja wnosi do stołu, poparte solidnymi dowodami takimi jak studia przypadków, referencje i statystyki z poprzednich osiągnięć.

Zalety i wady modelu wyceny agencji opartego na wartości

Zalety Wady
Wyrównuje zachęty Twojej agencji z sukcesem klienta, wzmacniając silniejsze partnerstwa. Wymaga głębokiego zrozumienia biznesu i branży klienta, co może być czasochłonne.
Umożliwia potencjalnie wyższe zyski, ponieważ naliczasz opłaty na podstawie wartości, a nie spędzonych godzin. Kwantyfikacja dostarczonej wartości może być wyzwaniem.
Skupiamy się na rezultatach, a nie zadaniach czy godzinach, co zachęca do efektywności i innowacyjności w twojej agencji. Przekonanie klientów do wartości, którą możesz dostarczyć, może wymagać bardziej zaawansowanych umiejętności sprzedażowych.
Buduje zaufanie i przejrzystość, wiążąc opłaty z mierzalnymi wynikami. Ryzyko zaniżenia ceny, jeśli rzeczywista wartość dostarczona przekroczy wstępne szacunki.

Model cenowy agencji za godzinę

Model wyceny agencji na godzinę jest prostą i powszechnie stosowaną strategią cenową wśród agencji, szczególnie tych, które dopiero zaczynają działalność. Jak sama nazwa wskazuje, ten model pobiera opłaty od klientów na podstawie liczby godzin, które agencja poświęca na projekt.

W istocie, agencja ustala stawkę godzinową i wystawia klientowi rachunek za każdą przepracowaną godzinę.

Na przykład, jeśli stawka godzinowa agencji wynosi 150 dolarów i pracują nad projektem przez 10 godzin, klient zostanie obciążony kwotą 1,500 dolarów według tego modelu cenowego.

Ten model oferuje przejrzystość i przewidywalność, pozwalając klientom planować swoje wydatki z wyprzedzeniem. Jest również dość prosty do zrozumienia dla klientów, co ułatwia sprzedaż, szczególnie dla agencji, które dopiero zaczynają działalność.

Jednakże ważne jest, aby zauważyć, że chociaż model wyceny godzinowej jest łatwy do wdrożenia, nie uwzględnia on wartości dostarczonej klientowi - tylko spędzony czas. Może to czasami prowadzić do niedoszacowania usług agencji, szczególnie jeśli są one w stanie dostarczyć wysokiej jakości wyniki efektywnie.

Mimo to, wiele agencji uważa ten model za dobry punkt wyjścia, zanim przejdą do modeli opartych na wartości, w miarę jak rosną i się rozwijają.

Aby uniknąć "wymiany czasu na pieniądze", agencje mogą użyć kombinacji modelu cenowego za godzinę oraz innego modelu cenowego.

Jedną z agencji, która stosuje tę taktykę, jest Switch Jam Digital, agencja SEO i generowania leadów w Wielkiej Brytanii.

Ben Hilton, właściciel firmy Switch Jam Digital, mówi, że każdą usługę klasyfikują jako "Zadanie" i mają ustaloną cenę za każde. Następnie oferują dodatkową sprzedaż opartą na modelu cenowym za godzinę.

"Na przykład, Audyt Techniczny, Badanie Słów Kluczowych, Podstawowe Wskaźniki Strony będą miały stałą cenę. Wszelkie wymagane prace naprawcze będą następnie płatne za godzinę według stałej stawki."

Ben Hilton

Jordan Brunelle zauważa, że w jego agencji, Brunelle Digital, agencji PPC z siedzibą w Nashville, stosują również model godzinowy, ale z wbudowanym abonamentem.

Rozpoczynamy od miesięcznego minimalnego limitu godzinowego. Wartość ta zmienia się w zależności od klienta i jego potrzeb. Będziemy naliczać opłatę za ten czas bez względu na wszystko. To stanowi naszą opłatę za zarządzanie PPC (lub nasz zastaw). Jeśli klient przekroczy te 10 godzin, będziemy naliczać opłatę za każdą dodatkową godzinę. Jest to proste i zrozumiałe dla klienta. Pozwala nam to korzystać z modelu zastawu, jednocześnie chroniąc się, jeśli klient wymaga dużo dodatkowego czasu.

Jordan Brunelle

Kolejną interesującą taktyką jest wykorzystanie modelu cenowego opartego na stawce godzinowej jako podstawy do tworzenia miesięcznych subskrypcji lub "pakietów". RevForm to agencja marketingowa SaaS, która wykorzystuje tę taktykę. Oto co Sam Ancliff, dyrektor zarządzający w RevForm, ma do powiedzenia na temat ich modelu cenowego:

"Korzystamy z modelu cenowego opartego na subskrypcji, który w rzeczywistości bazuje na rozliczaniu godzinowym. Dlatego za naszą podstawową ofertę usługową pobieramy opłatę w wysokości £2k/£5k/£16k miesięcznie, w zależności od poziomu świadczonej usługi. Chociaż nie jest to reklamowane w ten sposób, opieramy to na tych samych pakietach, które zajmują nam odpowiednio 10-15, 25-30 i 80-100 godzin miesięcznie."

Sam Ancliff

Zalety i wady modelu wyceny agencji opartego na stawce godzinowej

Zalety Wady
Ten model jest łatwy do zrozumienia i wdrożenia. Po prostu obliczasz liczbę godzin spędzonych nad projektem i mnożysz przez swoją stawkę godzinową. Potencjał zarobkowy jest ograniczony przez liczbę godzin, które Twój zespół może przepracować na zasadzie rozliczenia za godziny.
Dostosowuje się do zmian w zakresie projektu. Efektywność nie jest nagradzana; w rzeczywistości, szybsze wykonywanie zadań może oznaczać mniejsze dochody.
Otrzymujesz wynagrodzenie za całą wykonaną pracę. Niezależnie od tego, czy zadanie zajmuje więcej czasu z powodu nieprzewidzianych komplikacji czy prośby klienta o poprawki, jesteś wynagradzany za każdą spędzoną godzinę. Praca wysokiej jakości, która jest wykonana szybko, może być niedoceniona, podczas gdy wolniejsza praca o mniejszym wpływie może być przewartościowana.
Oferuje przejrzystość klientom, którzy mogą dokładnie zobaczyć, za co płacą. Całkowity koszt może się wahać w zależności od tego, jak długo zadania będą wykonywane. Ta niepewność może utrudniać klientom planowanie budżetu.

Model wyceny agencji oparty na projektach

Model wyceny oparty na projekcie, znany również jako stałe ceny, to strategia, w której agencje pobierają od klientów ustaloną, stałą opłatę za konkretny projekt.

model cenowy agencji oparty na projektach

Ten model opiera się na typie projektu i jego rezultatach, a nie na ilości czasu potrzebnego do ich ukończenia. Jest popularnym wyborem wśród agencji i freelancerów, ponieważ oferuje przejrzystość i przewidywalność zarówno dla dostawcy usług, jak i klienta.

Na przykład, wyobraź sobie, że prowadzisz agencję zajmującą się tworzeniem stron internetowych. W modelu wyceny opartym na projekcie, możesz pobierać stałą cenę w wysokości $3,500 za pakiet projektowania strony internetowej.

Ta cena obejmuje wszystkie zadania związane z projektem - od początkowej konsultacji i planowania, przez projektowanie i rozwój, aż po testowanie i uruchomienie. Bez względu na to, czy zespół potrzebuje 30 godzin czy 60 godzin na ukończenie projektu, klient płaci tę samą cenę.

koszt projektowania strony internetowej

To podejście nagradza efektywność i innowacyjność, ponieważ im szybciej i skuteczniej Twój zespół może dostarczyć projekt, tym wyższa staje się Twoja efektywna stawka godzinowa.

Click Intelligence to agencja zajmująca się budowaniem linków i SEO, która korzysta z modelu wyceny projektowej.

Gromadzimy wszystkie usługi, które są potrzebne do projektu i ustalamy naszą marżę zysku. Zdarza się od czasu do czasu, że projekty przekraczają czas realizacji i klient zawsze to rozumie. Jednak ten model wyceny jest najbardziej niezawodny i do tej pory mieliśmy 99% wskaźnik sukcesu, stosując go.

- Simon Brisk, Współzałożyciel

Simon Brisk

Powinniśmy wspomnieć, że ten model cenowy wymaga dokładnego określenia zakresu i szacowania na wstępie, aby zapewnić rentowność.

Zalety i wady modelu wyceny agencji opartego na projektach

Zalety Wady
Klienci dokładnie wiedzą, ile płacą z góry. Oszacowanie kosztów projektu może być trudne.
Ułatwia budżetowanie i eliminuje obawy o rosnące koszty z powodu przedłużonych godzin. Jeśli zaniżysz szacowaną ilość pracy, możesz skończyć pracując więcej godzin bez dodatkowego wynagrodzenia.
Ten model pobiera opłaty za wartość końcowego produktu lub usługi, a nie za czas potrzebny do jego dostarczenia. Jeśli zakres projektu znacząco się zmieni, może być trudno dostosować ceny bez renegocjacji umowy.
Jeśli twój zespół ukończy projekt szybciej niż przewidywano, wasza efektywna stawka godzinowa wzrasta. To zachęca do efektywności i innowacyjności. Przy stałej cenie jest większa presja, aby dotrzymać terminów. Opóźnienia mogą uszczuplać waszą marżę zysku.

Model wyceny agencji oparty na wynikach

Model wyceny agencji oparty na wynikach to podejście ukierunkowane na rezultaty, gdzie wynagrodzenie agencji jest bezpośrednio powiązane z metrykami sukcesu lub Wskaźnikami Kluczowej Wydajności (KPIs) uzgodnionymi z klientem.

Innymi słowy, ten model opiera się na "płatności za wyniki".

W zależności od charakteru projektu i celów klienta, można użyć różnych KPIs. Niektóre powszechne to:

 • Sprzedaż lub Konwersje: Agencja otrzymuje wynagrodzenie na podstawie liczby sprzedaży lub konwersji, które pomogła wygenerować. Jest to powszechnie używana metryka w kampaniach marketingu internetowego.
 • Generowanie leadów: Dla firm skoncentrowanych na budowaniu swojej bazy klientów, agencja może być wynagradzana za każdego pozyskanego leada.
 • Ruch na stronie internetowej: Jeśli celem jest zwiększenie widoczności, agencja może być wynagradzana na podstawie liczby odwiedzających, którą przekierowuje na stronę klienta.
 • Świadomość marki: Można ją mierzyć za pomocą metryk takich jak liczba wyświetleń w mediach społecznościowych, wzmianki czy udostępnienia.
 • Zachowanie klientów lub zaangażowanie: W niektórych przypadkach agencje mogą być wynagradzane w zależności od tego, jak dobrze utrzymują zaangażowanie istniejących klientów lub jak bardzo poprawiają wskaźniki utrzymania klientów.

Dla agencji startupowej z niskimi kosztami ogólnymi i wysoce wykwalifikowanym zespołem, model cenowy oparty na wynikach może być szczególnie korzystny. Oto dlaczego:

 • Przyciągnij Klientów: Wiążąc swoje honorarium z wynikami, możesz przyciągnąć klientów, którzy mogą być niechętni do płacenia dużych sum z góry bez żadnej gwarancji sukcesu.
 • Prezentacja Umiejętności: Jeśli twój zespół jest pewny swoich umiejętności, ten model pozwala na zademonstrowanie waszej wiedzy i dostarczenie namacalnych wyników.
 • Wyższy potencjalny zarobek: Jeśli twoje kampanie są skuteczne, cena oparta na wynikach może prowadzić do wyższych zarobków niż modele z stałą stawką.
 • Zbuduj Wiarygodność: Dostarczanie mocnych wyników może pomóc w ugruntowaniu reputacji twojej agencji, co prowadzi do większej ilości biznesu w przyszłości.

Comrax Group to globalna agencja cyfrowa, która korzysta z modelu cenowego opartego na wynikach. Rozmawialiśmy z Raymondem Tembo, specjalistą SEO w Comrax, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, dlaczego wybrali ten model.

"W branży, gdzie liczą się wyniki, często dostosowujemy nasze ceny do wskaźników opartych na wynikach. Takie podejście zapewnia sytuację korzystną dla obu stron, ponieważ klienci płacą w oparciu o rzeczywiście osiągnięte rezultaty. Motywuje to nasz zespół do ciągłej optymalizacji kampanii w celu maksymalizacji zwrotu z inwestycji (ROI), a klienci mogą z ufnością inwestować w nasze usługi, wiedząc, że ich budżet jest bezpośrednio powiązany z wynikami."

Raymond Tembo

Ważne jest, aby zauważyć, że ten model wiąże się również z ryzykiem. Jeśli twoje kampanie nie osiągną uzgodnionych KPIs, twoje zarobki mogą być znacznie niższe niż w innych modelach cenowych.

Dlatego jasna komunikacja, realistyczne ustalanie celów oraz staranne negocjowanie umów są kluczowe przy przyjmowaniu modelu cenowego opartego na wynikach.

Zalety i wady modelu wyceny agencji opartego na wynikach

Zalety Wady
Łącząc swoją płatność z wynikami, możesz pokazać klientom, że masz zaufanie do umiejętności swojego zespołu i jesteś zaangażowany w ich sukces. Jeśli twoje kampanie nie osiągną uzgodnionych KPIs, twoje zarobki mogą być niższe niż w innych modelach cenowych.
Klienci mają pewność, że zapłacą tylko za efekty, które zobaczą. Osiągnięcie KPIs czasami zależy od czynników poza twoją kontrolą, takich jak gotowość klienta do wdrożenia twoich rekomendacji.
Gdy twoje kampanie osiągną lub przekroczą uzgodnione KPI, masz szansę zarobić więcej niż przy innych modelach cenowych. Zdefiniowanie odpowiednich KPI może być trudne, szczególnie dla mniej wymiernych celów, takich jak świadomość marki.

Model cenowy agencji na podstawie abonamentu

Model cenowy agencji na zasadzie retainera to rodzaj umowy, w której klient płaci ustaloną opłatę, często miesięczną, za wcześniej określony zakres pracy.

przykład wyceny agencji na zasadzie abonamentu

Agencja i klient współpracują, aby określić usługi i rezultaty objęte umową abonamentową, która zapewnia agencji regularne przychody i pozwala klientowi bardziej przewidywalnie planować koszty marketingowe.

Ilya Moskovoy jest dyrektorem generalnym IMPromo, cyfrowej agencji oferującej szereg usług SEO, PPC i marketingu w mediach społecznościowych. Zauważa, że faktycznie używają kombinacji modelu cenowego opartego na abonamencie i wynikach.

Według Ilyi, część abonamentowa ich modeli cenowych zapewnia agencji przewidywalny strumień przychodów, co jest niezbędne do planowania zasobów i zarządzania nimi.

"Nasze abonamenty obejmują podstawowe usługi, które świadczymy wszystkim naszym klientom, takie jak bieżące badania rynku, tworzenie treści i podstawowe zarządzanie kampaniami. Oprócz abonamentu, wdrażamy model cenowy oparty na wynikach, gdzie dodatkowe opłaty są powiązane z osiągnięciem konkretnych kluczowych wskaźników efektywności (KPIs)."

- Ilya Moskovoy, IMPromo

Ilaya Moskovoy

Ten model cenowy agencji sprzyja budowaniu trwałej relacji między agencją a klientem. Może to prowadzić do głębszego zrozumienia potrzeb klienta i bardziej efektywnych strategii długoterminowych.

Ważne jest, aby zauważyć, że model abonamentowy nie jest pozbawiony wyzwań. Wymaga starannego określenia zakresu pracy i jasnej komunikacji, aby upewnić się, że obie strony są zgodne co do tego, co jest zawarte w abonamencie. I chociaż oferuje większą przewidywalność, może być mniej elastyczny niż inne modele, jeśli potrzeby klienta zmienią się z czasem.

Zalety i wady modelu cenowego agencji na zasadzie abonamentu

Zalety Wady
Z ustaloną miesięczną opłatą, wiesz dokładnie czego się spodziewać. Chociaż ten model oferuje przewidywalność, może być mniej elastyczny, jeśli potrzeby klienta zmienią się w trakcie trwania umowy.
Model abonamentowy sprzyja utrzymywaniu stałych relacji z klientami. Wymaga starannego określenia zakresu pracy na początku
Ten model polega na dostarczaniu wartości poprzez określony zakres prac. To motywuje do efektywności i innowacyjności w zespole. Istnieje ryzyko niedoszacowania ilości wymaganej pracy, co prowadzi do nadmiernych zobowiązań.

Najpopularniejszym modelem wyceny agencji jest model stawki godzinowej. Ten model wyceny jest prosty i łatwy do wyjaśnienia, co prawdopodobnie przyczynia się do jego popularności. Zapewnia on jasny schemat rozliczeń, gdzie każda godzina pracy jest rozliczana, co czyni go przejrzystym wyborem zarówno dla agencji, jak i klientów.

Jak wybrać odpowiedni model cenowy dla Twojej Agencji

Jako założyciel agencji, twój model cenowy to coś więcej niż tylko decyzja biznesowa—to strategiczny krok, który wpływa na trajektorię wzrostu twojej agencji. Chodzi o znalezienie równowagi między kosztami a wartością, którą dostarczasz, zapewniając sprawiedliwe wynagrodzenie za twoją wiedzę fachową.

Ale chodzi również o dostosowanie się do budżetów i oczekiwań klientów, budowanie silnych relacji, które napędzają wzajemny sukces.

Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

 • Zrozumienie Twoich Kosztów: Zacznij od zrozumienia swoich kosztów operacyjnych, w tym wynagrodzeń, kosztów ogólnych, oprogramowania dla agencji oraz wszelkich innych wydatków związanych z dostarczaniem twoich usług. Pomoże Ci to ustalić cenę, która pokryje Twoje koszty i zapewni rentowność.

koszt rozpoczęcia działalności agencji

 • Propozycja wartości: Rozważ wartość, którą oferujesz klientom. Jeśli twoja agencja świadczy specjalistyczną usługę, która dostarcza wysokiej wartości, być może będziesz mógł naliczyć dodatkową opłatę.
 • Stawka rynkowa: Zbadaj, ile podobne agencje na Twoim rynku pobierają opłat. Chociaż nie powinieneś opierać swojego cennika wyłącznie na tym, to warto wiedzieć, czego klienci mogą oczekiwać, że zapłacą za podobne usługi.
 • Budżety klientów: Weź pod uwagę typowy budżet twojego klienta. Jeśli na przykład obsługujesz głównie małe firmy, mogą one preferować przewidywalną miesięczną stawkę abonamentową. Większe korporacje mogą być bardziej komfortowe z rozliczeniami za projekt lub opartymi na wynikach.
 • Twoje Cele Biznesowe: Dostosuj swoją strategię cenową do celów biznesowych. Jeśli chcesz budować długoterminowe relacje z klientami, model abonamentowy może być najlepszy. Jeśli preferujesz jednorazowe projekty, rozważ wycenę opartą na projekcie.
 • Ocena ryzyka: Oceń swoją tolerancję na ryzyko. Cena oparta na wynikach może oferować wyższe nagrody, ale niesie również większe ryzyko, jeśli cele nie zostaną osiągnięte.
 • Łatwość zarządzania: Na koniec zastanów się, jak łatwo zarządzać wybranym modelem cenowym. Model oparty na stawce godzinowej wymaga dokładnego śledzenia czasu pracy, podczas gdy wycena oparta na wartości skupia się bardziej na rezultatach niż na spędzonym czasie.

Pamiętaj, nie ma tutaj odpowiedzi pasującej wszystkim.

Najlepszy model cenowy dla twojej agencji zależy od twoich unikalnych okoliczności i celów biznesowych. Nie bój się eksperymentować i dostosowywać swoje ceny z czasem, gdy zdobędziesz więcej doświadczenia i wglądu w to, co działa najlepiej dla twojej agencji.

Jak maksymalizować zyskowność agencji

Rentowność jest kluczem do sukcesu twojej agencji—napędza wzrost, przyciąga talenty i zapewnia trwałość. Ale jak możesz zwiększyć rentowność, nie obniżając jakości swoich usług lub nie przeciążając swoich klientów?

Oto kilka strategicznych ruchów do rozważenia:

 • Usprawnij działania: Efektywność jest kluczem do zyskowności. Inwestuj w narzędzia do zarządzania projektami, automatyzuj powtarzalne zadania i usprawniaj przepływ pracy, aby zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty.
 • Specjalizuj swoje usługi: Koncentrując się na określonej niszy lub usłudze, możesz ugruntować swoją pozycję jako eksperta i żądać wyższych cen. Specjalizacja pozwala również na bardziej efektywne procesy i głębszą wiedzę, co może prowadzić do lepszych wyników dla twoich klientów.
 • Upsell i Cross-Sell: Szukaj okazji do zaoferowania klientom dodatkowych usług lub produktów powiązanych (cross-sell) z tymi, które już posiadają. Często jest łatwiej i bardziej opłacalnie utrzymać obecnego klienta niż pozyskać nowego.
 • Monitoruj wskaźniki finansowe: Uważnie obserwuj kluczowe wskaźniki finansowe, takie jak marża zysku, wskaźnik wykorzystania i koszt pozyskania klienta. Te wskaźniki dostarczają cennych informacji na temat kondycji finansowej twojej agencji i mogą kierować twoim procesem podejmowania decyzji.

Pamiętaj, poprawa rentowności to nie tylko zwiększanie przychodów—to także redukcja kosztów, poprawa efektywności i dostarczanie wartości, która uzasadnia Twoje opłaty.

Przyjmując te strategie, możesz rozwijać swoją agencję i budować bardziej zyskowną, zrównoważoną i udaną agencję.

Podsumowanie

Strategiczne decyzje, które podejmują założyciele agencji—szczególnie w odniesieniu do modeli cenowych i taktyk rentowności—torują drogę dla przyszłości ich agencji.

To delikatna równowaga między zrozumieniem swoich kosztów, rozpoznawaniem wartości, którą dostarczasz, a dopasowaniem do budżetów i oczekiwań klientów. Mając na uwadze te strategie, założyciele agencji mogą przygotować się na zrównoważony sukces w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku.